Fluo time
Het traditionele Sint/Kersttornooi is dit jaar in een volledig nieuw jasje gestoken.
Iets vroeger dan andere jaren (qua datum) én iets later qua uur.
De lichten van de zaal volledig gedoofd: FLUO time.

Vanaf 1 januari worden de dopingregels voor minderjarige sporters aangepast. Dit heeft ook gevolgen voor recreatieve sporters en dus ook voor de jeugdspelers van KTTC Leugenberg.

Net als voor de senior sporters, geldt vanaf 1 januari 2020 dezelfde dopingregels voor minderjarige sporters. Huidige regeling waarbij een doktersattest volstaat tijdens een dopingcontrole, vervalt einde 2019. Dit betekent dat jeugdige sporters (in Vlaanderen en ook elders in de wereld) een Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN) nodig hebben om het gebruik van medicatie met een verboden stof (dat is een stof die op de dopinglijst staat) te kunnen rechtvaardigen.
Wat is een TTN?
TTN is de afkorting van “Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak”. Als je sport en om medische redenen een geneesmiddel moet gebruiken (in eender welke vorm: pilletjes, inspuitingen, puffers, druppels, …), moet je opletten. Sommige geneesmiddelen bevatten immers stoffen die op de dopinglijst staan en die aanleiding kunnen geven tot een positieve dopingtest. Voor deze verboden stoffen kan of moet je een toestemming vragen bij NADO Vlaanderen.
Verboden stoffen?
Om te weten welke geneesmiddelen (in België) stoffen bevatten die op de dopinglijst staan en dus verboden zijn en waarvoor een TTN nodig is, raadpleeg je best de lijst op de website van de dopinglijn.

Wat betekent dit concreet voor KTTC Leugenberg-leden?

Het eenvoudigste dat een TTN (Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak) wordt aangevraagd NA een controle. Een TTN vooraf aanvragen kan ook maar is meer voor “elitesporters”. KTTC leden sporten op laag-competitief niveau en of sporten recreatief. Het aantal controles en de kans op een dopingcontrole is zeer klein, maar kan gebeuren. Tijdens de (gebeurlijke) dopingcontrole moeten wel alle recent genomen geneesmiddelen (waaronder het gebruik van puffers, zalven en inspuitingen) worden gemeld. Laat dus steeds alle recent genomen geneesmiddelen noteren op het dopingcontroleformulier. Hiervoor is het toch aangewezen om een doktersattest bij te houden.
Wat bij een controle?
Mocht het zich voordoen, er zal steeds een clubverantwoordelijke aanwezig zijn. Ook is een brochure plus blanco TTN-aanvraagformulier beschikbaar; of snel downloadbaar. Dit formulier dient ingevuld te worden door de sporter en (huis)arts.

Met vijf Leugenbergers zijn we naar onze Noorderburen getrokken. Niet zoveel als vorige jaren, maar op het tornooi waren ook wat minder deelnemers dan gewoonlijk (slechts 67 tafeltennissers).
Het was een fijne dag en 'de Belgen' zijn toch weer met een aantal prijzen huiswaarts gekeerd. 

Onze club bestaat nu meer dan 50 jaar. Tijd genoeg om enkele tradities op te bouwen.
Eén van deze tradities is dat het seizoen wordt geopend met een Barbecue. Voor het seizoen 2019-2020 is dit niet anders.
Dit is meteen ook de eerste 'non-sport'-activiteit als Koninklijke vereniging.
Kom mee vieren op een sportief en plezierig 'ping-pong' jaar. Wij rekenen op jullie aanwezigheid.

Door hier OK te klikken, verklaart u akkoord te zijn met onze Privacy verklaring. Deze kan u hier nalezen.